Fant 11 synonym til kopist

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
yrke 1 4 5 2002-12-24
epigon 1 6 2 2005-02-18
skriver 1 7 5 2002-12-24
ræddafis 1 8 1389 2011-01-12
assistent 1 9 5 2002-12-24
avskriver 1 9 2 2004-03-17
rævadilter 1 10 1389 2011-01-12
blekksmører 1 11 7 2010-09-22
Avskriftmaker 1 13 3 2017-12-17
saksbehandler 1 13 2 2009-11-15
gammelt yrke 2 11 5 2002-12-24