Fant 12 synonym til kvegs

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
fes 1 3 5 2002-12-24
dyrs 1 4 2 2004-03-21
kres 1 4 2 2004-03-21
bests 1 5 2 2004-03-21
kreks 1 5 2 2004-03-18
kryps 1 5 2 2004-03-18
nauts 1 5 2 2004-03-21
buskaps 1 7 2 2004-03-21
bølings 1 7 2 2004-03-21
kreaturs 1 8 2 2004-03-21
krøtters 1 8 2 2004-03-21
besetnings 1 10 2 2004-03-18