Fant 23 synonym til lærestedene

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
skolene 1 7 2 2004-03-18
akademia 1 8 2057 2011-04-17
byskolene 1 9 2234 2011-11-14
gymnasene 1 9 2234 2012-09-01
akademiene 1 10 2057 2011-04-17
fagskolene 1 10 6 2013-04-25
madrasaene 1 10 6 2012-08-14
madrasahene 1 11 6 2012-08-14
realskolene 1 11 2057 2011-05-01
rideskolene 1 11 7161 2020-09-20
aftenskolene 1 12 2234 2012-10-14
barneskolene 1 12 6 2016-12-31