Fant 34 synonym til læresteder

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
gymnas 1 6 2 2005-02-18
skoler 1 6 2 2004-03-18
skuler 1 6 2 2004-03-23
akademi 1 7 5 2002-12-24
byskoler 1 8 2234 2011-11-14
akademier 1 9 2057 2011-04-17
alumnater 1 9 6 2012-01-19
fagskoler 1 9 6 2013-04-25
institutt 1 9 2 2004-03-18
madrasaer 1 9 6 2012-08-14
skigymnas 1 9 662 2010-04-02
Småskoler 1 9 15788 2013-04-14