Fant 4 synonym til løse ut

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
frita 1 5 5 2002-12-24
eluere 1 6 2 2008-11-16
innfri 1 6 2 2004-03-21
degasjere 1 9 24553 2016-03-24