Fant 8 synonym til løyv

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
gi 1 2 5 2002-12-24
yt 1 2 5 2002-12-24
unn 1 3 2 2004-03-18
anvis 1 5 2 2004-03-18
bevilg 1 6 2 2004-03-18
skjenk 1 6 2 2004-03-18
tildel 1 6 2 2004-03-18
tilstå 1 6 5 2002-12-24