Fant 117 synonym til lasta

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
børa 1 4 2 2004-03-21
lada 1 4 2 2004-03-21
vara 1 4 1 2004-01-30
børen 1 5 2 2004-03-21
dadla 1 5 2 2004-03-18
delen 1 5 2 2004-03-18
dømte 1 5 2 2004-03-18
fylte 1 5 5 2002-12-24
horen 1 5 2 2004-03-22
ladde 1 5 2 2004-03-21
ladet 1 5 2 2004-03-21
lessa 1 5 2 2004-03-21