Fant 31 synonym til lemma

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
agn 1 3 5 2002-12-24
Ird 1 3 3 2012-02-24
sats 1 4 1 2004-03-11
delene 1 6 2 2004-03-18
organa 1 6 2 2004-03-21
lemmene 1 7 2 2004-03-21
ordform 1 7 3 2009-08-19
setning 1 7 5 2002-12-24
elementa 1 8 2 2004-03-17
innslaga 1 8 2 2004-03-21
medlemma 1 8 2 2004-03-24
organene 1 8 2 2004-03-21