Fant 8 synonym til linseglass

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
brille 1 6 5 2002-12-24
okular 1 6 5 2008-09-08
briller 1 7 2 2005-02-18
lorgnett 1 8 5 2002-12-24
objektiv 1 8 2 2004-03-21
lorgnetter 1 10 3080 2011-04-01
konkavlinser 1 12 12085 2013-03-27
konvekslinser 1 13 12085 2013-03-27