Fant 16 synonym til loer

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
dyr 1 3 5 2002-12-24
kuler 1 5 1 2004-03-15
fugler 1 6 5 2002-12-24
lunder 1 6 7 2012-03-21
nupper 1 6 2 2009-11-15
røyter 1 6 1 2004-02-17
støver 1 6 2 2004-03-24
sletter 1 7 5 2002-12-24
virveldyr 1 9 2 2005-02-18
engsletter 1 10 2234 2014-03-19
hvirveldyr 1 10 2 2005-02-18
vadefugler 1 10 2057 2011-01-17