Fant 12 synonym til loggen

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
boka 1 4 2 2004-03-17
boken 1 5 2 2004-03-17
Dagboka 1 7 7161 2012-03-16
måleren 1 7 5 2002-12-24
dagboken 1 8 6 2016-12-17
tømmeret 1 8 2 2004-03-21
journalen 1 9 2 2004-03-18
sjøuttrykk 1 10 2 2006-09-09
leserloggen 1 11 1 2009-09-11
protokollen 1 11 2 2004-03-21
opptegnelsen 1 12 2 2004-03-18
skipsdagboken 1 13 7161 2014-06-07