Fant 17 synonym til måg

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
mann 1 4 5 2002-12-24
person 1 6 5 2002-12-24
svoger 1 6 5 2002-12-24
verson 1 6 1389 2011-01-08
værbror 1 7 7 2010-02-07
mannfolk 1 8 2 2004-03-17
slektning 1 9 5 2002-12-24
svigerson 1 9 1389 2011-01-08
dottermann 1 10 1389 2011-01-08
svigersønn 1 10 2 2010-02-07
mannsperson 1 11 2 2004-03-17
familiemedlem 1 13 1 2004-03-09