Fant 6 synonym til markmål

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
ar 1 2 5 2002-12-24
mål 1 3 5 2002-12-24
Hide 1 4 7161 2012-02-04
dekar 1 5 1 2004-02-13
bakkemål 1 8 6 2011-11-06
skytemål 1 8 6 2010-09-20