Fant 12 synonym til med hensyn til

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
ad 1 2 5 2002-12-24
om 1 2 5 2002-12-24
1 2 1 2004-01-28
re 1 2 5 2002-12-24
mht 1 3 2234 2013-07-17
quoad 1 5 6 2015-10-31
apropos 1 7 1 2004-02-11
angående 1 8 2 2004-03-17
vedrørende 1 10 2 2004-03-17
vedkommende 1 11 2 2004-03-17
hva angår 2 8 2 2004-03-17
med henblikk på 3 13 2 2004-03-17