Fant 12 synonym til mellom-

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
dia 1 3 1 2004-02-02
dia- 1 3 1 2008-02-14
meso 1 4 6 2011-10-10
pref 1 4 1 2009-08-20
inter 1 5 2 2005-02-18
inter- 1 5 2 2011-03-14
pref. 1 5 1 2009-08-20
mellom 1 6 2 2005-02-18
forstav 1 7 128 2009-09-26
prefiks 1 7 5 2002-12-24
forstaving 1 10 1 2009-06-03
forstavelse 1 11 5 2002-12-24