Fant 28 synonym til metafor

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
bilde 1 5 5 2002-12-24
fabel 1 5 2 2004-03-17
figur 1 5 1 2004-02-01
pater 1 5 5 2002-12-24
trope 1 5 1 2004-02-02
modell 1 6 5 2002-12-24
symbol 1 6 5 2002-12-24
analogi 1 7 5 2002-12-24
diagram 1 7 2 2004-03-21
mønster 1 7 5 2002-12-24
parabel 1 7 2 2004-03-17
sorites 1 7 4046 2011-06-28