Fant 41 synonym til militær enhet

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
lag 1 3 5 2002-12-24
raf 1 3 1 2005-08-02
soe 1 3 2 2005-02-18
arme 1 4 5 2002-12-24
stab 1 4 5 2002-12-24
Istar 1 5 3 2009-08-25
korps 1 5 2 2004-03-18
repli 1 5 134 2009-11-11
tropp 1 5 5 2002-12-24
legion 1 6 2 2004-03-18
brigade 1 7 5 2002-12-24
kompani 1 7 5 2002-12-24