Fant 67 synonym til militærenhet

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
lag 1 3 5 2002-12-24
raf 1 3 1 2005-08-02
hmkg 1 4 7161 2015-12-20
stab 1 4 5 2002-12-24
enhet 1 5 5 2002-12-24
korps 1 5 2 2004-03-18
tropp 1 5 5 2002-12-24
legion 1 6 2 2004-03-18
brigade 1 7 5 2002-12-24
bårelag 1 7 7 2011-04-07
eskadre 1 7 5 2002-12-24
felthær 1 7 6 2018-07-20