Fant 34 synonym til mobilisere

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
oppby 1 5 1 2006-08-13
ruste 1 5 5 2002-12-24
samle 1 5 1 2004-03-08
væpne 1 5 1 2004-02-02
armere 1 6 1 2004-02-02
stemne 1 6 2 2004-03-21
stevne 1 6 2 2004-03-21
styrke 1 6 1 2004-01-28
befeste 1 7 2 2004-03-18
bevæpne 1 7 1 2004-02-02
utkalle 1 7 2 2004-03-23
utruste 1 7 2 2004-03-18