Fant 36 synonym til morene

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
ra 1 2 5 2002-12-24
aur 1 3 5 2002-12-24
vor 1 3 2 2005-02-18
grus 1 4 5 2002-12-24
vorr 1 4 2 2005-02-18
brehaug 1 7 2721 2019-10-31
jordart 1 7 1 2004-01-25
endeskuv 1 8 9548 2012-07-03
grusrygg 1 8 2 2005-02-18
jordrygg 1 8 2 2005-02-18
løsmasse 1 8 2 2009-11-25
skuvrand 1 8 1 2004-03-11