Fant 10 synonym til nødtelefon

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
110 1 3 1 2006-10-08
112 1 3 1 2006-10-08
113 1 3 1 2006-10-08
amk 1 3 1 2009-06-17
alarm 1 5 5 2002-12-24
iltelefon 1 9 1 2009-08-30
nødnummer 1 9 1 2009-06-17
telefonautomat 1 14 6 2011-11-18
nødtelefonnummer 1 16 1 2009-06-17
akuttmedisinsk kommunikasjonssentral 2 35 1 2009-06-17