Fant 48 synonym til nevnd

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
asa 1 3 1 2004-02-02
dom 1 3 5 2002-12-24
råd 1 3 1 2004-02-01
jury 1 4 2 2005-02-18
nemnd 1 5 2 2004-03-22
panel 1 5 2 2004-03-24
komité 1 6 1 2004-03-11
utvalg 1 6 1 2004-03-11
ankenemnd 1 9 134 2010-02-11
domsnemnd 1 9 2 2010-03-08
kollegium 1 9 2 2004-03-18
kommisjon 1 9 2 2004-03-21