Fant 17 synonym til noaider

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
samer 1 5 1 2009-09-02
magikere 1 8 1389 2011-03-23
sjamaner 1 8 1389 2011-03-23
trollmenn 1 9 1 2009-06-17
helbredere 1 10 1389 2011-03-23
kabalister 1 10 1389 2011-03-23
åndemanare 1 10 1389 2011-03-23
åndemanere 1 10 1389 2011-03-23
medisinmenn 1 11 2234 2011-03-26
offerprester 1 12 1497 2010-10-03
seremonimestere 1 15 1389 2011-03-23
tradisjonsbærere 1 16 1389 2011-03-23