Fant 82 synonym til nome

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
by 1 2 5 2002-12-24
dal 1 3 5 2002-12-24
navn 1 4 5 2002-12-24
sted 1 4 5 2002-12-24
fylke 1 5 5 2002-12-24
bynavn 1 6 1 2009-08-26
kommune 1 7 5 2002-12-24
NRK-mann 1 7 6 2011-06-30
nrkmann 1 7 4737 2011-06-30
egennavn 1 8 2 2005-02-18
redaktør 1 8 2 2004-03-21
regissør 1 8 5 2002-12-24