Fant 42 synonym til nordboeren

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
egden 1 5 6 2011-01-16
samen 1 5 2057 2011-10-04
telen 1 5 2 2005-02-18
kvenen 1 6 6 2014-10-02
dansken 1 7 6 2012-04-05
uvdølen 1 7 2234 2018-09-23
brydølen 1 8 35460 2019-10-22
Sirdølen 1 8 6 2012-07-03
svensken 1 8 2057 2011-01-17
vagværen 1 8 5644 2012-10-24
åmlingen 1 8 2234 2019-03-13
numedølen 1 9 18776 2022-08-05