Fant 63 synonym til norsk diplomat

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
due 1 3 5 2002-12-24
dons 1 4 2 2005-02-18
Haga 1 4 2 2005-03-20
Juul 1 4 3 2009-09-11
koht 1 4 3 2006-12-25
lepp 1 4 286 2018-07-21
raja 1 4 2 2004-03-24
vogt 1 4 2 2005-02-18
anker 1 5 1 2004-02-01
børde 1 5 7161 2013-10-29
greve 1 5 5 2002-12-24
hærum 1 5 7161 2017-01-09