Fant 17 synonym til notar

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
fut 1 3 1 2004-02-24
fogd 1 4 5 2002-12-24
yrke 1 4 5 2002-12-24
byfogd 1 6 5 2002-12-24
jurist 1 6 5 2002-12-24
tittel 1 6 5 2002-12-24
skriver 1 7 5 2002-12-24
notarius 1 8 6 2010-10-02
attestant 1 9 6 2012-07-27
embedsmann 1 10 5 2002-12-24
embetsmann 1 10 2 2005-02-18
hurtigskriver 1 13 2 2009-10-18