Fant 8 synonym til nynorskpronomen

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
eg 1 2 5 2002-12-24
me 1 2 5 2002-12-24
dei 1 3 2234 2011-05-06
ein 1 3 1 2009-09-13
kva 1 3 1 2009-06-15
dykk 1 4 2 2004-03-22
kven 1 4 3 2006-10-29
kvarandre 1 9 5873 2012-05-04