Fant 24 synonym til odel

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
arv 1 3 5 2002-12-24
eie 1 3 5 2002-12-24
rett 1 4 5 2002-12-24
eiendom 1 7 1 2004-02-01
eierett 1 7 6 2012-03-29
særrett 1 7 2 2004-03-17
allodium 1 8 2 2008-03-03
arverett 1 8 5 2002-12-24
kjøpsrett 1 9 1 2004-03-15
odelsrett 1 9 5 2002-12-24
rettighet 1 9 2 2004-03-17
arvebegrep 1 10 6956 2012-10-11