Fant 13 synonym til odle

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
ale 1 3 5 2002-12-24
avle 1 4 5 2002-12-24
drive 1 5 5 2002-12-24
dyrke 1 5 5 2002-12-24
foredle 1 7 5 2002-12-24
beplante 1 8 5 2002-12-24
oppdyrke 1 8 6 2012-05-08
kultivere 1 9 5 2002-12-24
produsere 1 9 2 2004-03-17
opparbeide 1 10 2 2004-03-21
drive fram 2 9 2 2004-03-17
drive frem 2 9 2 2004-03-17