Fant 45 synonym til ohio

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
o 1 1 5 2002-12-24
oh 1 2 1 2004-04-01
elv 1 3 5 2002-12-24
stat 1 4 5 2002-12-24
ubåt 1 4 2 2005-02-18
bielv 1 5 1 2005-02-06
county 1 6 134 2010-01-12
delstat 1 7 5 2002-12-24
elvenavn 1 8 1 2009-08-05
nordstat 1 8 6 2011-12-31
ubåtklasse 1 10 27222 2015-08-29
amerikansk elv 2 13 7 2010-03-20