Fant 40 synonym til ombud

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
fo 1 2 5 2002-12-24
Ryel 1 4 1389 2010-09-12
verv 1 4 5 2002-12-24
yrke 1 4 5 2002-12-24
hverv 1 5 2 2005-02-18
sysle 1 5 2 2004-03-18
mandat 1 6 2 2004-03-21
tilbud 1 6 2 2004-03-18
tilsyn 1 6 2 2004-03-17
tittel 1 6 5 2002-12-24
oppgave 1 7 5 2002-12-24
fullmakt 1 8 2 2004-03-17