Fant 12 synonym til områ

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
verb 1 4 2 2005-02-18
summe 1 5 2 2004-03-22
tenke 1 5 5 2002-12-24
avveie 1 6 5 2002-12-24
verbum 1 6 1 2009-06-03
betenke 1 7 2 2004-03-21
omrømme 1 7 7 2010-08-04
rådføre 1 7 1 2009-08-07
overveie 1 8 5 2002-12-24
orientere 1 9 2 2004-03-18
overlegge 1 9 2 2004-03-22
tenke seg om 3 10 2 2007-11-03