Fant 193 synonym til området

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
øya 1 3 2 2004-03-18
enga 1 4 2 2004-03-21
sona 1 4 2 2004-03-21
ødet 1 4 134 2009-10-11
amtet 1 5 6 2011-01-21
banen 1 5 2 2004-03-18
delen 1 5 2 2004-03-18
egnen 1 5 2 2004-03-22
faget 1 5 2 2004-03-18
flata 1 5 2 2004-03-18
grena 1 5 2 2004-03-18
Heden 1 5 3 2009-09-14