Fant 61 synonym til omsatte

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
tyda 1 4 2 2004-03-21
utla 1 4 2 2004-03-23
høkra 1 5 2 2004-03-23
tolka 1 5 2 2004-03-21
tydde 1 5 2 2004-03-21
tydet 1 5 2 2004-03-21
falbød 1 6 2 2004-03-23
handla 1 6 2 2004-03-18
høkret 1 6 2 2004-03-23
kjøpte 1 6 2 2004-03-18
pranga 1 6 2 2004-03-23
sendte 1 6 2 2004-03-17