Fant 6 synonym til oppkreve

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
heve 1 4 5 2002-12-24
cashe 1 5 2 2004-03-22
innkreve 1 8 2 2004-03-22
ta ut 2 4 2 2004-03-17
få utbetalt 2 10 2 2004-03-22
ta ut penger 3 10 2 2004-03-22