Fant 26 synonym til overgrepet

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
makta 1 5 2 2004-03-18
makten 1 6 2 2004-03-18
volden 1 6 2 2004-03-17
tvangen 1 7 2 2004-03-18
uretten 1 7 2 2004-03-23
terroren 1 8 2 2004-03-21
voldtekta 1 9 2 2004-03-17
krenkelsen 1 10 2 2004-03-23
maktbruken 1 10 2 2004-03-21
maktbruket 1 10 2 2004-03-21
overfallet 1 10 2 2004-03-17
voldtekten 1 10 2 2004-03-17