Fant 23 synonym til overtas

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
fås 1 3 2 2004-03-17
fåes 1 4 2 2004-03-17
antas 1 5 2 2004-03-17
arves 1 5 2 2004-03-18
avtas 1 5 1 2004-02-24
antaes 1 6 2 2004-03-17
avtaes 1 6 2 2004-03-18
godtas 1 6 2 2004-03-17
kjøpes 1 6 2 2004-03-18
mottas 1 6 2 2004-03-17
avløses 1 7 2 2004-03-17
erobres 1 7 2 2004-03-18