Fant 32 synonym til påvise

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
te 1 2 5 2002-12-24
angi 1 4 5 2002-12-24
måle 1 4 5 2002-12-24
vise 1 4 5 2002-12-24
finne 1 5 5 2002-12-24
prove 1 5 1 2004-02-02
bevise 1 6 1 2004-01-25
påpeke 1 6 2 2004-03-18
avsløre 1 7 5 2002-12-24
belegge 1 7 2 2004-03-21
betegne 1 7 1 2004-02-02
fastslå 1 7 5 2002-12-24