Fant 56 synonym til praktisere

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
1 2 5 2002-12-24
øve 1 3 5 2002-12-24
begå 1 4 2 2004-03-18
lære 1 4 1 2004-02-25
bruke 1 5 5 2002-12-24
drive 1 5 5 2002-12-24
dyrke 1 5 5 2002-12-24
gjøre 1 5 5 2002-12-24
nytte 1 5 5 2002-12-24
pleie 1 5 5 2002-12-24
prøve 1 5 5 2002-12-24
trene 1 5 5 2002-12-24