Fant 2 synonym til prisnotering

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
verdiansettelse 1 15 2 2004-03-23
prisfastsettelse 1 16 134 2010-05-07