Fant 8 synonym til prompet

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
fes 1 3 5 2002-12-24
rask 1 4 5 2002-12-24
Feset 1 5 1389 2010-08-16
radig 1 5 2 2004-03-23
flyktig 1 7 2 2004-03-17
gesvint 1 7 2 2004-03-23
omgående 1 8 2 2004-03-21
ekspeditt 1 9 2 2004-03-23