Fant 30 synonym til pseudo

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
Hol 1 3 5 2002-12-24
hul 1 3 2 2004-03-18
tom 1 3 5 2002-12-24
pref 1 4 1 2009-08-20
falsk 1 5 5 2002-12-24
kvasi 1 5 2 2005-02-18
kvasi- 1 5 2 2004-03-18
pref. 1 5 1 2009-08-20
skinn 1 5 5 2002-12-24
uekte 1 5 5 2002-12-24
falske 1 6 2 2004-03-18
pseudo- 1 6 2 2004-03-18