Fant 22 synonym til rødalge

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
søl 1 3 2 2004-03-17
alge 1 4 2 2005-02-18
nori 1 4 4492 2012-01-01
soll 1 4 2 2006-03-05
rødlo 1 5 6 2011-07-06
vekst 1 5 5 2002-12-24
plante 1 6 5 2002-12-24
rødsøl 1 6 6 2012-02-14
algeart 1 7 6 2011-12-22
klotang 1 7 3 2009-09-17
rekeklo 1 7 1154 2010-07-09
eikeving 1 8 6 2013-04-10