Fant 10 synonym til røftes

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
felts 1 5 2 2004-03-18
flats 1 5 2 2004-03-18
marks 1 5 2 2004-03-18
teigs 1 5 2 2004-03-18
areals 1 6 2 2004-03-17
flates 1 6 2 2004-03-18
områdes 1 7 2 2004-03-17
stykkes 1 7 2 2004-03-18
streknings 1 10 2 2004-03-18
jordstykkes 1 11 2 2004-03-18