Fant 68 synonym til røper

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
sier 1 4 5 2002-12-24
angir 1 5 2 2004-03-18
viser 1 5 1 2004-01-31
lekker 1 6 5 2002-12-24
medgir 1 6 2 2004-03-18
melder 1 6 2 2004-03-17
oppgir 1 6 2 2004-03-18
sviker 1 6 2 2004-03-18
tyster 1 6 5 2002-12-24
vitner 1 6 2 2004-03-18
belærer 1 7 2 2004-03-18
blotter 1 7 2 2004-03-18