Fant 13 synonym til rasering

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
ruin 1 4 5 2002-12-24
herjing 1 7 2 2004-03-18
hærverk 1 7 2 2004-03-23
ruinering 1 9 2 2004-03-21
demolering 1 10 1389 2010-08-09
ødelegging 1 10 358 2016-12-08
utslettelse 1 11 2 2004-03-23
ødeleggelse 1 11 2 2004-03-21
øydelegging 1 11 1389 2010-09-17
øydeleggelse 1 12 2 2004-03-21
tilintetgjøring 1 15 2 2004-03-22
masseødeleggelse 1 16 10196 2021-10-15