Fant 52 synonym til redegjørelse

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
brev 1 4 5 2002-12-24
notat 1 5 5 2002-12-24
notis 1 5 5 2002-12-24
utsyn 1 5 5 2002-12-24
resyme 1 6 2 2004-03-18
beskjed 1 7 1 2004-02-01
brifing 1 7 7 2010-07-23
diegese 1 7 3 2010-12-05
melding 1 7 5 2002-12-24
rapport 1 7 5 2002-12-24
referat 1 7 2 2004-03-18
anamnese 1 8 2 2005-02-18