Fant 38 synonym til registra

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
områda 1 6 2 2004-03-17
listene 1 7 2 2004-03-18
resyméa 1 7 2 2004-03-18
skjemaa 1 7 2 2004-03-18
viddene 1 7 2 2004-03-21
breddene 1 8 2 2004-03-21
lengdene 1 8 2 2004-03-18
områdene 1 8 2 2004-03-17
skjemane 1 8 2 2004-03-18
breddeene 1 9 2 2004-03-21
breiddene 1 9 2 2004-03-21
kartoteka 1 9 2 2004-03-23