Fant 18 synonym til reive

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
balle 1 5 2 2004-03-21
binde 1 5 5 2002-12-24
bylte 1 5 6 2012-01-01
hylle 1 5 5 2002-12-24
linde 1 5 2 2005-02-18
pakke 1 5 2 2004-03-21
surre 1 5 2 2004-03-21
svøpe 1 5 2 2004-03-21
tulle 1 5 5 2002-12-24
vikle 1 5 2 2004-03-21
sveipe 1 6 2 2004-03-22
omvikle 1 7 2 2005-02-18